În climatul economic de astăzi, autoritățile își modernizează în permanență mecanismele de colectare a impozitelor, cu accent pe impozitele indirecte. Această creștere a tranzacțiilor complexe, de către organizațiile care îşi desfăşoară activitatea la scară globală, abordează în mod adecvat impozitele indirecte, pentru a evita expunerile, penalitățile și taxele.

Serviciile privind impozitele indirecte includ:

  • Consultanţă vamală și de comerț internațional
  • Asistenţă pentru audituri fiscale sau alte investigații ale autorității fiscale din Cipru
  • Servicii de conformitate fiscală, inclusiv, dar fără a se limita la:
  • Înregistrarea fiscală
  • Întocmirea şi completarea declarațiilor fiscale şi VIES,
  • Gestionarea riscului de neconformitate
  • Asistență în procesele de recuperare a TVA.
Contactaţi-ne