Verificare preliminară tehnologică

Pe durata tranzacțiilor corporatiste (fuziuni, achiziții sau alte combinatii de afaceri) există cutuma efectuării unei Verificări prealabile pentru a valida prezumțiile pe care se bazează logica de afaceri și comercială a tranzacției. Secțiunea care nu este deseori acoperită (în mod adecvat sau deloc) este elementul tehnologic al ecuației.

Metodologia noastră de Verificare preliminară tehnologică este creată pentru a se concentra pe trei zone, toate cuprinzând factori cruciali care pot afecta succesul proiectului în termeni strategici, financiari și/sau operaționali. Acestea sunt:

• Integrarea provocărilor și riscurilor – aici ne concentrăm asupra aplicațiilor și sistemelor de afaceri ale organizației țintă, precum și asupra stări rețelei și infrastructurii de securitate a acesteia. De asemenea, luăm în considerare procentul de procesare manuală în cadrul fluxurilor de lucru și rutinelor operaționale ale țintei, precum și expunerile cheie contractuale și tehnologice față de furnizori terți. În cele din urmă, căutăm să identificăm concentrările riscului cu privire la personalul cheie, pentru a reduce riscurile prin acțiuni adecvate.

• Eficacitatea tehnologică – căutăm să evaluăm maturitatea digitală a organizației pentru a stabili nivelul investițiilor viitoare necesare, inclusiv neregulile în licențierea programelor software. De asemenea, luăm în considerare amenințările la adresa modelului de afacere al țintei datorate inovațiilor și avansurilor în digitalizare și tehnologie, pentru a evalua probabilitatea și extinderea riscurilor ascunse și a costurilor viitoare.

• Securitate cibernetică, protejarea datelor cu caracter privat și continuitatea afacerii – a treia zonă reflectă concentrarea asupra unor riscuri mai „exotice” cum ar fi cele legate protejarea datelor cu caracter privat, securitatea cibernetică, incapacitatea de a se redresa după dezastre provocate de o persoană sau naturale; de asemenea, asupra riscurilor cu caracter de „noutate” ca rezultat al adoptării tehnologiei cloud sau o extindere din ce în ce mai mare a mobilității și accesului de la distanță la date și sisteme.

• Implementarea standardelor și asistență pentru certificare – aceste soluții cuprind livrabile specifice domeniului care susțin conformarea reglementară sau procesele de certificare conform ISO27001 pentru securitatea informației și ISO 22301 pentru redresarea în urma dezastrelor și continuitatea afacerii.

Aceste proiecte au rolul de a crearea de Sisteme de management care sunt conforme și pot fi certificate conform standardelor internaționale ISO27001 și ISO22301 pentru securitatea informației și, respectiv, continuitatea afacerii. Acestea conțin pachete de consultanță complete, cu toate livrabilele necesare pentru a le permite clienților să obțină cu succes certificarea conform standardelor de interes pentru aceștia. Aceste livrabile cheie includ:

• Definirea domeniului de aplicare managerială
• Politici privind securitatea informației și continuitatea afacerii
• Analiza și categorisirea activelor
• Analiza impactului asupra afaceri
• Analiza amenințărilor și vulnerabilităților
• Evaluarea riscului și selecția controalelor
• Procese, proceduri, standarde și îndrumări pentru a sprijini controalele dorite
• Management de proiect pentru implementarea unor controale noi sau îmbunătățirea celor existente
• Asistență pe durata auditului de certificare.

Revizii privind reglementarea bancară
Având o experiență de mulți ani în domeniul bancar, noi am desfășurat numeroase proiecte cu rolul de a satisface obiective privind conformarea reglementară. Astfel de proiecte includ:

• Revizia eficacității cadrului de gestionare a activităților externalizate și Furnizorilor de servicii
• Revizii privind eficacitatea AML
• Revizia controalelor interne dependente de tehnologie
• Revizii privind GDPR și protejarea datelor cu caracter privat.

În condițiile în care reglementarea se intensifică, oferirea de servicii de asigurare sau atestare a acestor arii reglementare critice s-a dovedit de o valoare inestimabilă pentru clienți pentru a crește încrederea și credibilitatea față de autoritățile de reglementare, acționari și conducere.

Soluții de asigurare IT
Fie că doriți asigurarea cu privire la alegerile tehnologice pe care le-ați făcut deja sau sunteți îngrijorat cu privire la eficiența continuă și viitoare a ecosistemului tehnologic și aplicațiilor pentru afaceri, soluțiile noastre de Asigurare IT sunt create pentru a vă ajuta să vă comparați ecosistemul cu nivelul de referință al partenerilor din industrie, dar și prin comparație cu cele mai bune practici acceptate.

Acestea sunt misiuni țintite care au rolul de a le oferi directorilor executivi opinii independente cu privire la provocările cărora le fac față în ce privește tehnologia, dar și oportunități care sunt disponibile pentru îmbunătățire și retehnologizare

Contactaţi-n