• Întocmirea conturilor de administrare pentru a ajuta directorii să-și îndeplinească obligațiile de raportare privind poziția financiară a afacerii.
  • Întocmirea situațiilor financiare statutare anuale conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
Contactaţi-ne