Cunoștințele noastre din domeniu, combinate cu experiența de audit, pot prezenta informații relevante pe parcursul auditului situațiilor financiare.

Prin urmarea și definirea obiectivelor de implicare, putem să identificăm structura afacerii dumneavoastră și să dezvoltăm un plan de audit adecvat nevoilor dumneavoastră și care să ne permită să abordăm probleme complexe. Facilitarea metodologiei noastre de audit global și a instrumentelor sofisticate va identifica excepțiile și va realiza analize de ultimă generație.

Un audit al situațiilor financiare include:

  • Întocmirea situațiilor financiare auditate în conformitate cu IFRS (Standardele Internaționale de Raportare Financiară)
  • Examinarea informațiilor și rapoartelor financiare
  • Procedurile convenite
Contactaţi-ne