a. Servicii legale
Consiliem societăți și pe reprezentanții legali ai acestora pentru a contracara riscul de fraudă și a gestiona în mod eficient provocările unor dispute comerciale complexe.

b. Audit intern
O activitate de asigurare și consiliere obiectivă care are rolul de a adăuga valoare și a îmbunătăți operațiunile unei societăți. Aceasta poate ajuta o organizație să-și îndeplinească obiectivele strategice, prin implementarea unei abordări sistematice, disciplinate în evaluarea și îmbunătățirea eficienței proceselor de management de risc, contol și guvernanță.

Necesitatea unei abordări sistematice și disciplinate a evaluării și îmbunătățirii eficienței proceselor de management de risc, control și guvernanță nu a fost niciodată mai mare ca în prezenti. Noi ne asumăm externalizarea funcției de audit intern a societății dumneavoastră, în sensul că echipa noastră va efectua o vizită la sediul dumneavoastră pentru a efectua auditul intern și raportarea către conducere. Consiliul de Administrație poate discuta după aceea pe marginea raportărilor și a recomandărilor noastre pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența organizației. Serviciile noastre de audit intern includ următoarele:
• Crearea & implementarea proceselor de afaceri
Putem asista organizația dumneavoastră în crearea și formalizarea proceselor de afaceri pentru a asigura faptul că există controale adecvate pentru a reduce riscurile potențiale.

• Evaluarea proceselor de afaceri
Putem revizui procesele și procedurile actuale ale societății dumneavoastră, le analizăm și oferim recomandări constructive pentru a le face mai eficace și eficiente.

• Management de risc
Putem asista conducerea în crearea unei funcții de management de risc sau ne putem asuma externalizarea funcției de management de risc a societății dumneavoastră. Aceasta include identificarea și măsurarea riscurilor societății și recomandări pentru reducerea acestora.

• Evaluarea funcțiilor de audit intern
Putem evalua funcția de audit intern existentă și vă oferim recomandări eficace.

• Risc bancar și de reglementare
Îi asistăm pe clienții noștri în gestionarea riscului printr-un plan strategic pentru a crea eficiență și a îndrepta firmele către un status profitabil, prin controlul asupra riscului de întreprindere, lichiditate, de credit, de conformitate, operațional, de management al capitalului și de piață.

d. FATCA și CRS
Inițiativele din ultimii ani pentru a îmhunătăți conformitatea fiscală transfrontalieră la nivel global, care includ Legea conformității fiscale a conturilor străine („FATCA”), sunt concentrate pe raportarea informațiilor privind conturile financiare cu privire la contribuabilii din SUA. Standardul comun de raportare (CRS) al OECD este un standard global pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Entitatea trebuie să identifice dacă i se aplică definiția de Instituție Financiară în scopuri FATCA și CRS. Instituțiile Financiare sunt obligate să se conformeze cu diferite obligații privind verificări prealabile, raportare și conformitate conform FATCA și CRS, precum și legislației locale.

Noi lucrăm în strânsă colaborare cu rețeaua noastră globală pentru a vă oferi consiliere și suport personalizate, cu soluții eficiente și eficace legate de toate aspectele privind FATCA și CRS, inclusiv:
• Analiza impactului FATCA asupra afacerii și operațiunilor dumneavoastră
• Dezvoltarea unui plan de acțiune pentru conformare la obligațiile CRS și FATCA
• Completarea formularelor relevante pentru FATCA și CRS
• Implementarea procedurilor interne FATCA necesare
• Verificare prealabilă & Raportare FATCA
• Suport în legătură cu cerințele și evoluțiile viitoare ale FATCA.

Contactaţi-ne