Κλητήρας/Οδηγός (Γραφείο Αθήνας)

Περιγραφή θέσης Αναζητούμε άτομο για στελέχωση της θέσης Κλητήρα/Οδηγού στο γραφείο της Αθήνας. Περιγραφή Καθηκόντων  Παράδοση, παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας της εταιρίας με εξωτερικές υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Διαχείριση αναλώσιμων (π.χ. γραφικής ύλης, χαρτιού, κ.ά.), διασφαλίζοντας την επάρκεια και ανανέωσή τους. Μετάβαση σε οργανισμούς για πληρωμή οφειλών. Μεταφορά προσωπικού…

Audit Assistant Manager/Manager (Athens Office)

Career Opportunity We invite applications from ambitious and high caliber professionals to join our Athens office in the position of Audit Assistant Manager/Manager. Duties and Responsibilities Manage a portfolio of clients. Provide on-site coordination to audit clients, including among others, planning, day to day monitoring of the audit team, and completion of audit assignments. Identify…

Experienced Accountant (Athens Office)

Career Opportunities On behalf of a client, we are seeking to recruit an Experienced Accountant to join their office in Athens. Duties and Responsibilities Record and maintain proper accounting records. Prepare daily reconciliations. Process invoices, receipts and payments. Payroll processing. Assist in the preparation of documentation related to the annual audit, Income Tax and VAT…

Audit Associates (Athens Office)

A blend of young graduates and mature professionals create a fresh, innovative and forward-looking working environment. Our people are at the forefront, with the firm nurturing a culture of continuous improvement, collaboration and inclusion. Career Opportunities We invite applications from energetic, highly motivated and hard-working professionals to join our Athens office as Audit Associates. Duties…

Audit Seniors (Athens Office)

A blend of young graduates and mature professionals create a fresh, innovative and forward-looking working environment. Our people are at the forefront, with the firm nurturing a culture of continuous improvement, collaboration and inclusion. Career Opportunities We invite applications from energetic, highly motivated and hard-working professionals to join our Athens office as Audit Seniors. Duties…

Senior Accountant (Athens Office)

Career Opportunity We invite applications from hard-working and high caliber professionals to join our Athens office in the position of Senior Accountant. Duties and Responsibilities Manage a diverse client portfolio, including companies in various sectors and of different sizes. Record and maintain proper accounting records. Process invoices, receipts and payments. Prepare documentation related to the…

Accounting Assistant (Athens Office)

Career Opportunity We invite applications from enthusiastic and hard-working professionals to join our office in Athens as an Accounting Assistant. Duties and Responsibilities Provide accounting services to a portfolio of clients, operating in various sectors and of different sizes. Record and maintain proper accounting records. Prepare daily reconciliations. Process invoices, receipts and payments. Assist in…