Ne așteptăm la cele mai înalte standarde etice de la oamenii noștri.  Politicile și procedurile noastre susțin obiectivul nostru de a acționa cu integritate în toate aspectele operațiunilor noastre.

Păstrăm date care acoperă probleme de sănătate și siguranță, precum și progrese în îndeplinirea obiectivelor legate de îmbunătățirea continuă și promovarea unei conștientizări mai ample a problemelor de sănătate, siguranță și mediu (HSE). Ca parte importantă a planului nostru de HSE, elaborăm un program de formare în domeniul sănătății și securității pentru birourile noastre, care include şi un curs de „Prim ajutor” pentru persoanele desemnate ca inspectori sanitari.  Planul reflectă intenția noastră de a-i face pe toți angajații noștri să lucreze într-un mediu de birou, ceea ce duce la o amprentă ecologică scăzută.

Mediul

Credem că luăm măsuri adecvate pentru a contribui la practici de mediu solide, care includ măsuri pozitive pentru a stabili și a ne baza pe bune practici de lucru în cadrul birourilor noastre, inclusiv acțiuni pentru obținerea eficienței și reducerii consumului de energie (electricitate) și apă, precum și gestionarea deșeurilor. Ne menţinem angajamentul să îmbunătățim continuu reciclarea materialelor uzate din birourile noastre. Oamenii noștri sunt încurajați activ să sprijine astfel de inițiative. Coșurile de deșeuri sunt împărţite pe categorii de materiale reciclabile, iar în zonele comune au fost plasate coșuri de gunoi adecvate. Reciclarea hârtiei și a altor consumabile de birou sunt incluse în programul nostru de reciclare.

Ne-am angajat de mult să optimizăm utilizarea unor materiale „mai ecologice” în birourile noastre. Continuăm să colaborăm cu furnizorii în utilizarea de produse care îndeplinesc standarde ridicate în ceea ce privește minimizarea utilizării substanțelor periculoase și care sunt mai prietenoase cu mediul.

Recunoaștem importanța de a ne asigura că furnizorii noștri cheie au politici și practici adecvate pe probleme sociale, de mediu și etice.

Organizăm ocazional activități care se referă la problemele de mediu, în funcție de planurile anuale.

Ne reafirmăm angajamentul de a lua măsuri pentru atenuarea riscurilor legate de responsabilitățile de sănătate, siguranță și mediu.